คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

เพิ่มทักษะและความเชื่อมั่นในการฟังและพูดพร้อมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

 1. หลักสูตรพื้นฐานที่เหมาะกับทุกตำแหน่งงานในองค์กร
 2. เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาทั้ง 4 (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยเน้นไปที่ การฟัง และ การพูด เป็นหลัก
 3. เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ

เรียนรู้ทักษะการเขียนอีเมลเชิงธุรกิจทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 1. เรียนรู้การเขียนอีเมลและโต้ตอบจดหมายธุรกิจ
 2. เข้าใจหลักการเขียนไวยากรณ์ การใช้คำเชื่อม สามารถเรียบเรียงคำที่เข้าใจง่ายมากขึ้น
 3. สามารถเลือกรูปแบบการเขียนอีเมลให้ตรงกับจุดประสงค์ เช่น คำสั่ง ขอโทษ ขอความช่วยเหลือ และเรียนเชิญ เป็นต้น
 4. เรียนรู้คำศัพท์พร้อมทั้งโครงสร้างที่จำเป็นการเขียนอีเมล

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้การสร้างความประทับใจและวิธีการสร้างสไลด์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง

 1. ฝึกเทคนิค วิธีการพูด และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
 2. เรียนรู้เทคนิคการพูดนำเสนออย่างถูกต้องและมั่นใจ
 3. เข้าใจเทคนิคการเตรียมเนื้อหา และการทำสไลด์ให้น่าดึงดูด

ภาษาอังกฤษสำหรับการดูงานต่างประเทศ

เตรียมการดูงานต่างประเทศของคุณด้วยพื้นฐานภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางที่สนามบิน การแนะนำตัวและทักษะในการประชุม

 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นที่เน้นเนื้อหาสำหรับการดูงานต่างประเทศ
 2. ฝึกการใช้ประโยคพื้นฐานในการแนะนำตัว  การแนะนำบริษัท รวมถึงใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
 3. เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการประชุม

ภาษาอังกฤษสำหรับสายงานเฉพาะทาง

ปลดล๊อคหลักภาษาและทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในสายงานเฉพาะทาง ทั้งด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม

 1. หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่แยกออกเป็นสายงานเฉพาะทางและเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 2. เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของสายงานนั้นๆ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม เป็นต้น
 3. เรียนรู้การสื่อสารที่ใช้ในการทำงาน เช่น สายทางการแพทย์ สายทางการวิศวะ เป็นต้น

หลักสูตรที่ผู้เรียนกำหนดเอง

ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของตัวคุณหรือองค์กรด้วยตัวเอง

 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบให้ตรงกับตามความต้องการทั้งแบบรายบุคคล และแบบองค์กร
 2. เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีการทำกิจกรรม workshop ประกอบ
 3. สามารถปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ เวลา เนื้อหา และงบประมาณที่เหมาะสม

โทร 089-361-5391 หรือ 095-164-5614 หรือส่งรายละเอียดมาทางเว็บไซต์ เราจะติดต่อกลับโดยด่วน:

Copyright © 2023 Duke Language School. All rights reserved.