เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

ทำไมจึงควรเรียนกับเรา?

เรียนกับคุณครูเจ้าของภาษา (อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา นิวซีแลนด์ และ แคนาดา)

คุณครูมีประสบการณ์การสอนตรงแต่ละหลักสูตรมากว่า 10 ปี

ผู้เรียนสามารถจัดตารางเวลาเรียนเองได้

มีทำ Mock up test เพื่อลดความกดดันและความตื่นเต้นเมื่อถึงเวลาสอบจริง

จัดโปรแกรมเรียนเฉพาะตามพื้นฐานและมุ่งเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก

มีการติดตามและประเมินผลตลอดคอร์ส สามารถขอรับคำปรึกษาจากคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลได้ตลอด

IELTS: International English Language Testing System

เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับการทำงาน การศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงการย้ายถิ่นที่อยู่ ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กร ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วโลก

GED: General Educational Development

เป็นการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และ การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สอบสามารถใช้ผลการสอบ GED ยื่นสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยทั้งในอเมริกา และต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย (หลักสูตรนานาชาติ) ที่รับรองหลักสูตรนี้ได้

SAT: Scholastic Assessment Test

เป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาใช้วัดทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันคะแนนข้อสอบ SAT เป็นที่การยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ในการรับนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ

TOEIC: Test of English for International Communication

เป็นการสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันระดับนานาชาติ ซึ่งเน้นการฟัง และการอ่านเป็นหลัก โดยปัจจุบัน TOEIC มีสถิติการใช้เป็นข้อสอบเพื่อวัดระดับในการสมัครงานสูงที่สุดอีกด้วย

TOEFL: Test of English as a Foreign Language

การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกาที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ซึ่งถือว่าเป็นการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก

โทร 089-361-5391 หรือ 095-164-5614 หรือส่งรายละเอียดมาทางเว็บไซต์ เราจะติดต่อกลับโดยด่วน:

Copyright © 2023 Duke Language School. All rights reserved.